Bild0072

Jag skall byta ut dessa skruvar så att det blir nytt. Endast 12.9-kvalité kan vara tänkbart i en dylik applikation. Nu är det lämpligt att ta en paus för att repetera Tekniksidan punkt 10, men även den nya Punkt 37…..

För att klippa av en M12 – 12.9 tarvas:

R x R x Pi x brottgräns x 0,9 x Tau……

6 x 6 x 3,14 x 1200 x 0,9 x 0,6 = 73287N

Alltså 7,3ton