Foto0246

2015-05-01 Jag har på diverse forum sett att tändföljden diskuterats. Jag kan här meddela att jag kommer att ändra tändföljden från det som tidigare sagts. Detta för att minska egensvängningen i drivlinan. Jag kan här också svara på de tankar och idéer som inkommit om att använda fördelare från någon befintlig 16-cylindrig motor, tex Nash eller Cadillac… Reservdelsförsörjningen är ett aber med gamla grejor, samt att motorn är så lång att två fördelare gör helhetsintrycket bättre (min åsikt) Dessutom gillar jag tanken på 50kV. Förhoppningsvis går det också att få tändkablarna snyggare monterade med två fördelare. (Men det är inte att ge sig f-n på…) I bild min ena HEI-fördelare som bara är instoppad i hålet, och locket kommer sedermera att bli svart.