Bild3650

Eftersom jag nu vet tändläget för de två bakre blocken, satte jag upp remhjulet i delningsdockan och fräste tändinställningsspår även för dem, nu 45 grader förskjutet.