44) Lesjöfors Fjädrar

Lesjöfors Fjäder

… tillverkar även bilventilfjädrar…

I Värmland har vi inte bara ett vackert landskap med många sjöar, Mårbacka, skrönor, Färjestad, Lars Lerin, Sven Ingvars och världens första raka 16-cylindriga motor… Vi har också den första fjäderfabriken som vuxit sig så stor att den nu tillsammans med sina systrar och bröder är världens största producent av fjädrar. Allt från stora bamsingar till yttepyttingar tillverkas i de för dagen 27 fabriker runt om i världen. Men fler köp är på gång, så än har det inte stagnerat. För egen del har jag genom mitt jobb under mitt yrkesverksamma liv kommit i kontakt med Lesjöfors Stockholms Fjäder. Det är där jag senast köpt fjädrar till mina överströmningsventiler för att få ett lämpligt oljetryck. Men nu har det dykt upp ännu en fjäderfabrik i konsernen som jag inte känt till tidigare, fabriken LESJÖFORS INDUSTRIFJÄDRAR AB i Herrljunga. Förutom en massa andra fjädrar, så är de där experter på fjädrar till bilmotorer. Så lyss upp ”car lovers” detta är riktigt spännande.

Volvo B20 är ju som de flesta motorer från den tiden försedd med flata ventillyftare. Som säkert många av er känner till, så finns det nuförtiden ett problem med denna konstruktion. Eftersom oljebolagen över tid tagit bort en tillsats i oljan som kallas ZDDP (Zink Diakyl Ditthio Phosfate) så slits lyftarna på ett icke önskvärt sätt. ZDDP byggde en glasyrartad hinna på kamaxelnocken som föbättrade slitageegenskaperna. Det påstås att tribologerna lyckats lösa problemet i moderna oljor och om det är så återstår att se, men… nu var det inte oljor jag skulle skriva om utan fjädrar. Eftersom jag har för avsikt att varva Herkules 1934 max 3000 rpm, och tom bryta tändströmmen vid 3125 rpm, så finns det ju ingen anledning att jag ska ha ventilfjädrar som klarar att stänga ventilerna vid det dubbla varvtalet. Sålunda tog jag resolut kontakt med den kunnige Niklas Movitz i Herrljungafabriken som på ett mycket trevligt och professionellt sätt hjälpte mig.

Volvo specificerar fjäderns karakteristik med tre parametrar. Ursprungslängd samt den kraft som krävs vid klämlängd 40 respektive 30 mm. Dessa värden går att läsa ur alla Volvo B20 manualer. Ursprungslängden var väl inte så mycket att orda om… 46 mm. Men de två andra värdena sänkte jag helt resolut med 40% och mejlade dessa till Niklas. Efter att i förbigående nämnt detta för min lokale motorrenoverare Jan ”Biss ” Eriksson på LJ-trim så säger han något som från minnet låter typ: ”- Nej, för faan, du kan inte ändra inspänningstrycket, då kan du få ventiler som studsar… ” … typ. Efter att ha sovit på saken samt konsulterat en kamaxelslipare (Reine på AGAP) för vidare resonemang, så hör jag honom säga: ”- Tja, den blir ju aldrig utsliten på bascirkeln”… Självklart är det så. Att ventilen måste stänga så hårt att den inte studsar när den stänger, och att kamaxeln inte blir sliten annat än på nocken.

Efter att ha tagit kontakt med Niklas igen så blir jag uppmanad att mejla mina nya värden. Jag tog då originaltrycket vid 40mm inspänd längd samt sänkte 40% vid maxlyft. Niklas räknade, och en kort stund senare kom en ny specifikation på en fjäder som håller just dessa värden. Imponerande är bara förnamnet – imponerande sa Bull…

Nu kan jag direkt tala om att fjäderfabriken kan inte tala om för er vilka fjädrar ni skall ha vid en viss kamaxel, eller vilket tryck eller karakteristik som behövs, det får ni fundera ut själva. Men när ni väl har edra värden, så kan de ta fram en fjäder som motsvarar dessa värden, nja… under förutsättning att det är fysiskt möjligt, förstås. Men utmana dem… De har lång erfarenhet och vet hur ändarna ska slipas, hur det ska anlöpas och kulbombas för att få en fjäder som håller de strängaste moderna krav. I Like, och är säker på att ni kommer att göra detsamma.

/Pelle

Här följer några intressanta filmsnuttar:

https://www.youtube.com/watch?v=SQcKQ-A-Ok0

https://www.youtube.com/watch?v=82MHAm8hn6g

https://www.youtube.com/watch?v=mOOmRDw2Uag