26) Borra för mer flöde

Borra för större genomströmningsarea

En liten mattegrej igen… Om man har tex ett rör eller något annat med ett hål i, och som det skall passera någon form av flöde, så kan det vara intressant att räkna lite. Det är rent magiskt att arean, alltså ytan blir så mycket större bara genom att borra ganska lite.

Observera! Nedanstående uträkning är endast arean (ytan) av ett hål. För att räkna ut ett flöde genom tex ett rör, måste man ta hänsyn till en mängd faktorer som rörlängd, antal böjar mm. Här gör vi det enkelt för oss och bara tar arean.

För att räkna ut arean av ett runt hål:

radien x radien x Pi = arean

Låt oss nu jämföra areaökningen av det hål jag borrade upp i ”fastighetsskötarventilen”:

Från början diameter 10mm:

5 x 5 x 3,14 = 78,5 kvadratmillimeter

Efter borrningen 12mm:

6 x 6 x 3,14 = 113,04 kvadratmillimeter

För att räkna ut procentökningen får vi dividera (dela):

113 / 78,5 = 1,44

Ökningen av arean genom att borra smått ”sketna” 2mm gjorde att arean ökade med hela 44%. Det är fascinerande att det gör så mycket när man ligger längst ute i periferin (utkanten) av en cirkel