10) Klippa en pinne

Hur stark är en pinne…

För den som är intresserad kan jag visa hur man kan räkna ut hur stor kraft en pinne (läs skruv) klarar innan den klipps av, alltså inte drag, utan just klipp.

Tag spänningsarean (se ovan) multiplicera med pinnens/skruvens hållfasthet och multiplicera med en faktor som kallas Tau och är 0,6. Där har ni svaret.

Exempel, vad som krävs för att klippa av en pinne gjord av den ogängade delen av en 10mm  8.8-skruv.:

Spänningsarean är då 5 x 5 x 3,14 = 78,54mm²  (radien i kvadrat gånger pi)

Sträckgränsen för en 8.8-skruv är 800 x 0.8 = 640N/mm²  (Blötjärn är ca 235N/mm²)

Faktorn Tau =0.6

Alltså 78 x 640 x 0,6 =  29.952N  För att göra om det hela till kp (alltså kilo) som jag själv gillar för det är lättare att ”se” i huvet delar man bara med 10. Svaret är således 2.995kp eller 3 ton för den som gillar det.

Spänningsarean för den gängade delen på samma M10 skruv är enligt tabell (finns på nätet)  58mm², så vad det svaret blir får ni nu räkna ut själva….