6) Varmt oljebyte, eller…

Varmkör motorn innan oljebyte – Är det bra eller dåligt?

Som jag nämnt vid flera tillfällen, så är jag en nörd beträffande myter. Alla har alltid, i alla tider, sagt till alla… att motorn skall vara varmkörd när man byter olja för att allt ska rinna ut så bra som möjligt. Jag säger …”- Nonsens!”  De i sammanhanget få droppar (ja-ja, det kan bli en liten skvätt) som inte åker med ut anser jag vara försumbara jämfört med de 3 – 5 liter olja man byter i själva bytet. Antag att det är 0,5dl som blir kvar… Ja, då är det i en motor med 3,5liters oljevolym ca 1,5%…  Fullständigt ointressant att få bort det, i alla fall i jämförelse med om man inte byter alls… Om vi nu tänker oss att inte köra motorn varm, vad är det för fördel med det då? Tja, det allra första jag tänker på är att inte bränna sig på oljan. Men jag kan också se en annan, mycket större fördel. När man skruvat bort oljefiltret så har i de flesta motorer (om inte tom alla… ) oljan i kanalerna fritt fram att rinna ut. De dropparna anser jag vara långt mer värdefulla att hålla kvar till den stund det är dags att starta motorn.  Att dessutom ”för-fylla” oljefiltret ser jag också i sammanhanget som självklart, enär det är många sekunder som motorn snurrar utan något som helst oljetryck efter ett byte.

Alla – ”alla”… motorrenoverare med självaktning ser till att motorn efter en renovering får sitt oljetryck uppbyggt innan start. Det körs med borrmaskiner, tryckpumpar, avdragna tändhattar och gu´vet vad… Detta trots att lagerbanorna dränkts med olja vid själva montaget. Visst – visst, med nya lager är topparna inte avskavda än, men följ mitt resonemang och se relevansen i det hela…

Det är INTE bra för motorn att rusa den de första 30 – 60 sekunderna efter start när motorn stått still några dagar eller längre. Detta för fylla ovan nämndra kanaler eftersom att filtrets backventil kan läcka och vi vill ju att det skall hinna bildas en proper oljefilm på alla viktiga lagerytor.

Summa summarum… När du ska byta olja: Ta bort proppen, låt gamla filtret sitta kvar, fyll det nya filtret och låt bilen stå över natten. Dagen därpå: Skruva tillbaka proppen, töm så mycket som behövs ur nya (förfyllda) filtret för att kunna luta det (om så krävs vid montage), skruva bort det gamla filtret och byt snabbt för att inte tömma motorns oljekanaler i onödan.  och fyll på med ny olja.